Školní vzdělávací program

1. ročník

Automechanik, Číšník, Cukrář, Ekologie a životní prostředí, Elektrikář pro silnoproud, Elektrikář pro slaboproud, Hotelnictví, Instalatér, Kadeřník, Kuchař, Lesnické práce, Obraběč, Pekař, Podnikání- nástavba denní, Práce ve stravování, Truhlář, Strojní mechanik, Zemědělec- farmář

2. ročník

Automechanik, Číšník, Cukrář, Ekologie a životní prostředí, Elektrikář pro silnoproud, Elektrikář pro slaboproud, Hotelnictví, Instalatér, Kadeřník, Kuchař, Lesnické práce, Obraběč, Pekař, Podnikání- nástavba denní, Práce ve stravování, Truhlář, Strojní mechanik, Zemědělec- farmář

3 .ročník

Automechanik, Číšník, Cukrář, Ekologie a životní prostředí, Elektrikář pro silnoproud, Elektrikář pro slaboproud, Hotelnictví, Instalatér, Kadeřník, KuchařObraběč, PekařTruhlář, Strojní mechanik, Zemědělec- farmář

4.ročník

HotelnictvíMechanik elektrotechnik

 

Přílohy:

ŠVP č.1- Ukončení vzdělávání
ŠVP č.2 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
ŠVP č.3 - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
ŠVP č.4 - Osnova z průkazu BOZ,Poučení žaků o BP
ŠVP č.5 - Sociální partneři- Vzor smlouvy, Spolupráce se socialními partnery- pro žáky
ŠVP č.6 - Volnočasové aktivity a sportovní dopoledne
ŠVP č.7 - Informace k prijímacímu řízení
ŠVP č.8 - Osvědčení dosažených praktických dovedností- Vzor osvědčení
ŠVP č.9 - Personální zabezpečení oboru:
Automechanik, Cukrář, Čalounická výroba, Číšník, Dřevařská výroba, Elektrikář pro slaboproud, Elektrikář pro silnoproud, Gastronomie, Hotelnictví, Instalatér, Kadeřník, Kuchař, Mechanik elektrotechnik, Mechanik strojů a zařízení, Obchodník, Obraběč, Pekař, Podnikání, Práce ve stravování, Prodavač, Provoz společného stravování, Provozní technika, Strojírenské práce, Technologie potravin, Truhlář, Zámečník
ŠVP č.10 - Materiální zabezpečení oboru:
Automechanik, Cukrář, Čalounická výroba, Číšník, Dřevařská výroba, Elektrikář pro slaboprod, Elektrikář pro silnoproud, Gastronomie, Hotelnictví, Instalatér, Kadeřník, Kuchař, Mechanik elektrotechnik, Mechanik strojů a zařízení, Obchodník, Obraběč, Pekař, Práce ve stravování, Podnikání, Prodavač, Provoz společného stravování, Provozní technika, Strojírenské práce, Technologie potravin, Truhlář, Zámečník
ŠVP č. 11 - Srovnávací testy