PŘIPOJTE  SE  K NÁM NA BURZU ON-LINE v úterý dne 9. února

Na vaše dotazy  Vám rádi odpovíme.

Jsme k dispozici dne 9. února v čase:

8:00 až 12:00 a 18:00 až 21:00

 

Stačí otevřít tento odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a891c68591ebf46da91b7586c74410a7a%40thread.tacv2/1612518623923?context=%7b%22Tid%22%3a%222d093d0d-f9bf-4bf9-ba3d-f93796d85fdf%22%2c%22Oid%22%3a%222c083ddc-ccc6-496b-b21e-4a5dc6420fca%22%7d

Lze také zavolat na tato telefonní čísla

Nejen dne 9.2., ale kdykoliv v běžné pracovní době

MATURITNÍ OBORY:

HOTELNICTVÍ                                                                                                                                                              Mob. telefon: 731 495 139

PRAKTICKÁ SESTRA  + UČEBNÍ OBOR OŠETŘOVATEL                                                                                         Mob.telefon: 731 495 139

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                                                                                                                           Mob.telefon: 731 495 139

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM PODNIKÁNÍ                                                                                                                        Mob.telefon: 603 877 822

 

UČEBNÍ OBORY: ELEKTRIKÁŘ (SILNOPROUD, SLABOPROUD), TRUHLÁŘ, INSTALATÉR, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK), MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL (AUTOMECHANIK)

                                                                                                                                                                                       Mob. telefon: 725 862 789

UČEBNÍ OBORY: PEKAŘ, KUCHAŘ - ČÍŠNÍK (KUCHAŘ, ČÍŠNÍK), CUKRÁŘ, KADEŘNÍK, PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ

                                                                                                                                                                                        Mob. telefon: 732 431 736

UČEBNÍ OBORY: ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ, LESNICKÉ PRÁCE

                                                                                                                                                                                        Mob. telefon: 604 253 222