V rámci kampaně Libereckého kraje  Mít domov a rodinu  „ Samozřejmost nebo vzácnost“ a týdne náhradního rodičovství, pořádalo  centrum pro pěstounské rodiny, Farní charita Česká Lípa Den pro náhradní rodičovství, a to 10.10.2019.

V rámci tohoto projektu mohli i naši žáci ze tříd KD1 a CE3 shlédnout film Dospělý ze dne na den. Jednalo se o dokumentární film, který mapoval příběhy několika lidí, kteří vyrůstali v dětském domově. Museli se vypořádat s tím, že nepoznali rodičovskou lásku, a čekal je velmi těžký start do dospělého života.  Následně proběhla diskuze s protagonisty a tvůrci dokumentu.

Celý program byl pro naše žáky určitě přínosem, protože je vedl k zamyšlení nad tím, jak důležitá je rodina, která jim poskytuje lásku, bezpečí, porozumění, stabilní zázemí, vlastně je provází celým životem.