TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU PRO VŠECHNY FORMY STUDIA DO 1.3.2020

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

 • MATURITNÍ OBORY

  Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia:
  1. termín: 8.6.2020

  Náhradní termín: 23.6.2020
 • UČEBNÍ OBORY

  9. dubna (čtvrtek)
  VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro obory učební
  15.dubna (středa), nejdříve v 8:00 hodin

 • ZÁPISOVÝ LÍSTEK

  Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole.
  Žákům ZŠ ho vydává ředitel základní školy, ostatním uchazečům ho vydává krajský úřad podle místa trvalého bydliště. ZL se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud tak uchazeč neučiní, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče.
 • Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druho školu.
  Uchazeči, kteří nejsou žáky základní školy se mohou obrátit o vydání ZL (osobně nebo poštou):

  Krajský úřad Libereckého kraje,
  odbor školství, mládeže, těl. a sportu
  Ing. Eva Kotková (telefon 485 226 231, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
  U Jezu 642/2a
  461 80 Liberec 2

 • Důležité upozornění

  Na základě novely školského zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/ Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012, informujeme veřejnost o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60 odst. 7 školského zákona:
  Citace: "Nepotvrdí-li uchazeč nebo zák. zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Informace pro přijaté žáky, kteří odevzdají zápisový lístek

  Všem přijatým uchazečům, kteří odevzdali zápisový lístek, bude odesláno rozhodnutí o přijetí a další formuláře potřebné k nástupu do školy (např. dotazník, návratka na pracovní oblečení, atd.).