Počty volných míst do 3. kola přijímacího řízení

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity oboru

Volná místa