školní rok: 2021/ 2022

 Termíny konání maturitních zkoušek pro jarní zkušební období 2022

Témata ke společné části MZ

Kritéria hodnocení: MZ_Český jazyk a literatura_profilová část

Bodová škála pro hodnocení písemné práce z ČJL

Čtenářský komfort adresáta

Kritéria hodnocení písemné práce z ČJL

Kritéria hodnocení ústní zkoušky z ČJL

Počítání slov

Kritéria hodnocení: maturitní zkouška z Anglického jazyka

 

P2- Podnikání nástavba denní

Kritéria hodnocení: hodnocení profilové maturitní zkoušky

Hodnocení praktické maturitní zkoušky z ekonomických předmětů

 

HE4-Ekologie a životní prostředí

 

HE4-Hotelnictví

 

Kritéria hodnocení: profilové maturitní zkoušky z ekonomických předmětů

   

Legislativa a další:

Katalog požadavků:

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky

Odkazy:

https://cermat.cz/
http://www.statnimaturita-cestina.cz/
http://www.statnimaturita-matika.cz/
http://www.ematurity.cz/