První školní den jsme přivítali na naší škole 340 nových žáků!!!!

Školní rok 2019/2020 letos na SOŠ a SOU  slavnostně zahájil pan senátor Ing. Jiří Vosecký. Kromě jiného připomněl, že škola obdržela v předchozích dvou letech investiční dotaci přesahující 116 mil. Kč.

Dá se opravdu říci, že na SOŠ a SOU začíná  nový školní rok v „NOVÉM“!!!

Žáci maturitních oborů "Hotelnictví" a "Ekologie a životní" prostředí budou využívat nově vybavené odborné učebny. Žáci učebních oborů se budou učit řemeslu v dílnách s moderním strojním a dalším vybavením.

DSC 0771    DSC 0764   DSC 0797   DSC 0799  DSC 0790

Na naši školu nastupuje letos více žáků do prvních ročníků, než tomu bylo v roce minulém. Potěšující je postupný nárůst zájmu žáků základních škol o učební obory.  Škola spolupracuje s řadou regionálních firem, žáci se učí ve školních dílnách řemeslu na reálných zakázkách. O absolventy školy je zájem, rozhodně se nemusí bát, že by nenašli zajímavě oceněné pracovní uplatnění.“